ฉลาดรู้ทางการเงิน Financial Intelligence สุดยอดคำภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการทุกคน
ISBN : 978-974-414-090-6

 

ระยะเวลายืม

30 วัน
( เก็บหนังสือไว้กับตัวเองได้ไม่เกินวันที่กำหนด แต่ถ้าไม่มีคนมายืมต่อสามารถเก็บหนังสือไว้ได้เรื่อยๆ )

เจ้าของ

เข้าร่วมเมื่อ

June 1, 2018

จุดเริ่มต้น

ไพรบึง , ศรีสะเกษ 33180

จำนวนหน้า

349

View

2038

วันที่เพิ่ม

September 23, 2018

เกริ่นนำ

-

รายชื่อผู้ยืม

 

ผู้ยืม

คาดว่าจะได้รับ

 

Prasit (P Sith)
ไพรบึง ,
ศรีสะเกษ 33180

Oct 4, 20
 
Oct 11, 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ©2023 ห้องสมุดของฉัน       ติดต่อเรา